Deo zbornika Učimo Javascript

Tipovi podataka u Javaskriptu

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U Javascriptu se tip podatka ne mora eksplicitno navesti u vreme proglašenja varijable, već se on prećutno određuje na osnovu dodeljene vrednosti.

JavaScript ima sledeće proste tipove podataka:

  • broj (number), koji može biti ceo ili decimalni
  • struna (string), kao što je “Zdravo Svete”
  • logička ili Bulova vrednost (boolean), kao što je tačno (true) ili netačno (false)
  • null, koji se koristi da predstavi nepostojeću vrednost
  • undefined, za vrednost promenljivih koje su deklarisane ali im još nije dodeljena vrednost (i za povratnu vrednost funkcija koje ne vraćaju vrednost)
  • symbol (novo u ECMAScript 6)

Pored prostih tipova, postoji složeni tip objekat (object), koji označava sve složene strukture, uključujući funkciju, niz, mapu i skup.

Provera tipa podatka (typeof)

Tip podatka neke vrednosti možemo proveriti pomoću typeof operatora, na sledeći način:

/* PROSTI TIPOVI */

// logicki (bulov) tip
const jelOtvoreno = true
console.log(typeof jelOtvoreno)

// broj
const dnevniPazar = 30000
console.log(typeof dnevniPazar)

// tekst odnosno struna
const pozdrav = "Dobro jutro komšija"
console.log(typeof pozdrav)

/* SLOZENI TIPOVI */

// niz
const nizBrojeva = [1, 2, 3, 4, 5]
console.log(typeof nizBrojeva)

// objekat
const stolica = {
  brojNogu: 4,
  nova: false,
  opis: "Drvena stolica sa naslonom"
}
console.log(typeof stolica)