< Nazad na kurseve

Učimo algoritme

Nauka o sledu koraka

Nauči najefikasnije moguće procedure da se obavi neka radnja. Nauči da meriš složenost algoritama. Nauči algoritme sortiranja i pretrage, koji su presudni kod velikih podataka.

Uvod

Algoritmi računanja

Složenost algoritama

Strukture podataka

Algoritmi pretrage

Algoritmi sortiranja

Rekurzivni algoritmi

Grafovski algoritmi

Ostali algoritmi