Deo zbornika Učimo Javu

Unutrašnje klase u Javi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

U Javi možete definirati unutarnju klasu (inner class). To je klasa definirana unutar druge klase koju zovemo glavnom klasom (top-level class).

Unutrašnje klase mogu imati svoje metode. Međutim, ne mogu imati statičke članove. Unutarnje klase koje se nalaze unutar dosega glavne klase mogu biti public, private, protected, final, abstract.

Unutarnje klase mogu biti unutar metoda, petlji i ostalih blokova koda zatvorenih unutar vitičastih zagrada ({}). Takve klase nisu članovi pa ne mogu biti deklarirane kao public, private, protected, ili static.

Unutarnja klasa ima pristup svim metodama i atributima gornje klase, čak i privatnim.

Primjer

Pogledajmo na primjeru kako radi unutrašnja klasa:

class Outer {
  int num;
  
  class Inner {
   void print() {
     System.out.println("Pozdrav iz unutarnje klase.");
   }
  }
  
  void innerPrint() {
   Inner inner = new Inner();
   inner.print();
  }
}
  
public class Proba {
  public static void main(String args[]) {

   Outer outer = new Outer();
   outer.innerPrint();

  }
}

Izvor: Elliotte Rusty Harold, Java Lecture Notes, preveo Draško Budin, priredio Damjan Pavlica.