Uslovi pohađanja

Ovaj ugovor regulište međusobna prava i obaveze predavača i polaznika kurseva Škole koda.

Obaveze predavača:

Obaveze polaznika:

Povraćaj novca:

Ako je neki polaznik nezadovoljan kvalitetom obuke, biće mu vraćen iznos školarine za tekući mesec. Polaznik je dužan da pred grupom obrazloži čime je nezadovoljan, inače obaveza školarine ne prestaje.

Ukoliko se kurs prekine ranije nego što je predviđeno, Škola koda svim polaznicima vrši povraćaj školarine za tekući mesec, kao i svaki unapred uplaćeni iznos.

Minimum polaznika:

Minimum za rad grupe je 4 polaznika. Ukoliko grupa spadne ispod tog broja usled otkazivanja, bolesti i drugih razloga, obuka se može obustaviti, a polaznicima vratiti uplaćeni iznos školarine za tekući mesec.