< Nazad na kurseve

React

Uvod u React

Učimo razvoj jednostraničnih aplikacija kroz React. Za više informacija o kursu vidi ovde.

Upoznavanje alata

JSX

React komponente

Rad u Reactu

React i Ajax pozivi

React router

Pravimo React aplikaciju