< Nazad na kurseve React

Uvod u React

Januar,2018

Predavač:Nikolić Dragan

Organizacija: Škola koda

PRIJAVI SE
MESTO ODRŽAVANJA: ŠKOLA KODA , Borska 13b Beograd-Miljakovac
TERMINI ODRŽAVANJA: 18.30-21.00 PONEDELJAK, 18.30-21.00 ČETVRTAK
CENA KURSA: 3000 dinara mesecno
TRAJANJE KURSA : Dva meseca (Početak od 01.02.2018)
E-MAIL : [email protected]
TELEFON : 0616378740
WEB: Škola koda

OPIS KURSA:

Ovaj dvomesečni kurs je kreiran u cilju edukacije i savladavanja osnova React-a, JavaScript biblioteke namenjene za laksu, efikasniju i bržu izgradnju interaktivnih korisničkih interfejsa (UI). Kurs je pogodan za sve koji su savladali osnove ili dobro poznaju JavaScript programski jezik i zele da se opredele za neku od mnogobrojnih biblioteka ili frame-workova kako bi nadogradili svoje postojeće znanje. Na početku kursa polaznici se upoznaju sa samom bilibliotekom , konceptima njenog rada , načinima instaliranja kao i možda najbitnijim pitanjem: odabira React-a za projekat (prednostima i manama) dok je cilj kursa da po završetku polazici imaju dovoljno znanja da potpuno samostalno kreiraju i izradjuju svoje aplikacije manje razmere. Kroz ceo kurs se naglasak stavlja na praktičnu nastavu i podsticanju polaznika da samostalno iznalaze rešenja primenjujući postojeće i trenutno naučeno znanje, istovremeno predavač će izdvojti dovoljno vremena da se individualno posveti svakom polazniku.

ORGANIZACIJA KURSA:

Kurs je predvidjen za rad u malim grupama od 6-10 polaznika dva puta nedeljno. U slučaju većeg broja prijavljenih polaznika biće formirano više manjih grupa a sama satnica prilagođena. Ukoliko grupa polaznika nakon početnih predavanja pokazuje napredno znanje kurs će u dogovoru sa polaznicima biti prilagođen samoj grupi i sadržaj predavanja se može promeniti ka naprednim sadržajima.

PREDUSLOVI:

Da bi ste uspešno pohađali kurs bilo bi poželjno da imate čvrstu osnovu JavaScript programskog jezika , posebno novih konvencija tog jezika odnosno ES6 sintakse i principa. Takođe je poželjno osnovno poznavanje HTML-a a CSS-a.

SADRŽAJ KURSA:

NEFORMALNO:

Iz svog dosadašnjeg iskustva sa Reactom mogu da kažem da je React moćan alat! U početku su mi neki njegovi koncepti delovali nesmisleno I nerazumljivo (biće I vama), učio sam ga samo zato što je `aktuelan` I popularan ali sam u jednom trenutku uhvatio sebe da sam počeo da razmišljam na React način (baš kako stoji u njihovoj dokumentaciji) , počeo sam da planiram aplikacije na React način, da prebacujem postojeće aplikacije u React I ubrzo je sve `leglo` na svoje mesto a rezultatiu nisu izostali.Ja vas ovim kursom mogu uvesti u React , pružiti osnove i polaznu tačku u vašem daljem razvoju kao budućih developera. Naučićete da razmišljate kao developeri a da li ćete uspešno savladati React i koliko ćete biti kvalitetan developer zavisi samo od vašeg ličnog zalaganja I daljeg rada.