Različiti načini kreiranja React komponenti

Postoje različiti načini kreiranja React komponenti, a glavni su:

Glavna razlika između ES6 klase i funkcije je što klasa može imati stanje, dok ga čista funkcija ne može imati.

Komponenta kao klasa

Komponenta kao klasa se takođe naziva komponenta sa stanjem (stateful component).

import React, {Component} from 'react'

export default class Developer extends Component {
 render() {
  return (
   <div className="dev-wrapper">
    <h3 className="dev-name">{this.props.name}</h3>
    <img alt="developer" src={this.props.image} />
    <p>Moje glavne veštine su {this.props.skills}.</p>
   </div>
  )
 }
}

Komponenta kao funkcija

Komponenta kao čista funkcija, ili komponenta sa bez stanja (stateless component), se koristi za jednostavne prezentacione komponente koje ne sadrže poslovnu logiku.

Komponenta kao funkcija prima props objekat kao ulaz, a vraća pripremljen jsx (nalik HTML-u) kao rezultat.

Funkcionalna komponenta sa return naredbom

Na primer gornja klasa, pošto ne sadrži stanje, može biti refaktorisana u čistu funkciju. Komponenta kao funkcija je zapravo samo render metoda gornje klase:

import React from 'react'

const Developer = props => {
 return (
  <div className="dev-wrapper">
   <h3 className="dev-name">{props.name}</h3>
   <img alt="developer" src={props.image} />
   <p>Moje glavne veštine su {props.skills}.</p>
  </div>
 )
}

export default Developer

Primetite da unutar funkcije ne koristimo this, već prosleđene atribute hvatamo direktno iz props objekta. Takođe, nije nam potrebno da uvozimo Component iz React-a, jer nemamo klasu koja je nasleđuje. Sam uvoz React biblioteke je i dalje neophodan. Na kraju, primetite da smo podrazumevani izvoz (export default) morali da premestimo na dno fajla, jer ga nije moguće ostaviti na početku, kao kod klase.

Ukoliko je potrebno da unutar funkcije obavimo neka računanja, to činimo pre return naredbe.

Funkcionalna komponenta bez return naredbe

Ako funkcija u prvoj liniji odmah vraća vrednost, onda ključna reč return nije neophodna. Funkcija implicitno vraća ono nakon strelice:

const Developer = props => (
 <div className="dev-wrapper">
  <h3 className="dev-name">{props.name}</h3>
  <img alt="developer" src={props.image} />
  <p>Moje glavne veštine su {props.skills}.</p>
 </div>
)

Funkcionalna komponenta bez zagrada

Moguće je čak izbaciti zagrade, čime dobijamo najkraći mogući zapis komponente:

const Developer = props =>
 <div className="dev-wrapper">
  <h3 className="dev-name">{props.name}</h3>
  <img alt="developer" src={props.image} />
  <p>Moje glavne veštine su {props.skills}.</p>
 </div>

Inače, zagrade se uglavnom ostavljaju radi preglednosti.

Funkcionalna komponenta sa razlaganjem props parametra

U React zajednici ćete se susresti sa razlaganjem (destruktuiranjem) props objekta koji je prosleđen funkciji. Nakon razlaganja, vrednosti koristimo kao varijable, a ne kao atribute props objekta:

const Developer = ({name, image, skills}) =>
 <div className="dev-wrapper">
  <h3 className="dev-name">{name}</h3>
  <img alt="developer" src={image} />
  <p>Moje glavne veštine su {skills}.</p>
 </div>

Sintaksa razlaganja objekta je sledeća:

const {name, image, skills} = props

Ovim se iz props objekta izvlače sledeći atributi (name, image, skills) i dodeljuju istoimenim varijablama.

Sličnu sintaksu koristimo kod import naredbe.