Kreiranje React aplikacije

Ranije je za instaliranje i podešavanje Reacta bilo potrebno mnogo zavisnih elemenata o kojima je trebalo voditi računa. Međutim, vremenom je smišljen standardni način za brzo pokretanje Reacta. Modul create-react-app omogućuje kreiranje nove React aplikacije bez konfigurisanja.

Instalacija i pokretanje

Prvo, potrebno je instalirati create-react-app:

npm install -g create-react-app

Ovde instaliramo node.js modul create-react-app globalno. Nakon što je create-react-app instaliran, kreiraćemo novu React aplikaciju:

create-react-app zdravo-react
cd zdravo-react/
npm start

Nakon pokretanja, otvorite adresu http://localhost:3000/ da biste videli aplikaciju.

Struktura projekta

Kad otvorimo projekat u editoru, videćemo mnoge fajlove i foldere koji su već kreirani: