Render

render je najvažniji i jedini obavezan metod svake React komponente.

Iz metoda render vraćamo opis onoga što želimo da prikažemo, a React iscrtava prikaz. React će automatski obnoviti prikaz svaki put kada se stanje podataka promeni.

JSX

Za prikaz komponenti, React koristi posebnu sintasku nalik HTML-u, pod nazivom JSX. U pozadini, ova sintaksa se prevodi u validan Javascript.

Na primer, JSX izraz <hl>Hello World</hl> se tokom izvršenja pretvara u:

React.createElement('h1', null, 'Hello World')

Jedan korenski čvor

Metod render može da vrati samo jedan čvor. Dobili bi grešku ako pokušamo da vratimo dva čvora iz render metode:

render(){
  return <h1>Hello World</h1><p>ReactRocks</p>
 )
}

Ovo se može lako rešiti. Možemo da ugnjezdima oba čvora u treći čvor:

render(){
 return (
  <div>
   <hl>Hello World</hl>
   <p>React Rocks</p>
  </div>
 )
}