Šta je React?

React je biblioteka koja je munjevito osvojila JavaScript svet. Kompanija Facebook je kreirala React da bi rešila stari problem - kako efikasno upravljati prikazom tradicional­nih Model-View-Controller aplikacija.

Da bismo izradili kompletnu apli­kaciju, nije dovoljan React. React obezbeđuje fleksibilan način za izradu korisničkog interfejsa. React upravlja samo prikazom aplikacije. Sam React ne upravlja podacima, povezivanjem podataka ili bilo čim drugim (to rade dodatne biblioteke). Postoje kompletna okruže­nja, kao što je Angular, koja upravljaju podacima, povezivanjima i korisničkim interfejsom.

Veliki izazov kod složenog korisničkog interfejsa je ažuriranje stanja ele­menata stranice kada se model promeni. React obezbeđuje šablonski jezik za prikaz HTML-a i deklarativni API, pa ne moramo brinuti šta će se tačno promeniti tokom svakog ažuriranja, što mnogo olakšava pisanje aplikacija.

Literatura