Stanje

Stanje komponente je objekat koji sadrži vrednosti. Kada se bilo koja od varijabli unutar stanja promeni, komponenta se ponovo renderuje.

Stanje možemo postojati samo u klasi. Stanje nije javno, ono pripada komponenti koja ga u potpunosti kontroliše.

Primer

Možemo da promenimo prethodni primer tako što ćemo koristiti stanje, na sledeći način:

class Pozdrav extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)
  this.state = {
   poruka: "Dobar dan"
  }
 }

 render (){
  return <h1>(this.state.poruka}, {this.props.ime} </h1>
 }
}

Postoji nekoliko važnih stvari na koje treba obratiti pažnju ovde. Prvo pozivamo constructor metodu da bismo inicijalizovali this.state. Takođe pozi­vamo osnovni konstruktor nadklase super(), kome prosleđujemo props. Nakon što pozovemo super(), inicijalizujemo početno stanje.

U metodu render koristimo svojstvo stanja poruka na sledeći način: {this.state.poruka}.

Ažuriranje stanja

Nakon što podesimo početno stanje, možemo ga ažurirati tako što ćemo dodati polje za unos, a kada se promeni stanje polja za unos, ažuriraćemo stanje. Na primer:

class Pozdrav extends React.Component {
 constructor(props) {
  super (props)
  this.state = {
   poruka: "Dobar dan"
  }
 }

 azurirajPoruku(e){
  this.setState({
   poruka: e.target.value,
  })
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <input onChange={this.azurirajPoruku.bind(this)}/>
    <h1>{this.state.poruka}, {this.props.ime} </h1>
   </div>
  )
 }
}

Ovde dodajemo polje za unos i ažuriramo stanje kada se aktivira događaj onChange polja za unos. Metoda azurirajPoruku() nam služi da bismo ažu­rirali stanje, tako što unutar nje pozivamo ugrađenu metodu this.setState, kojoj prosleđujemo novo stanje u vidu objekta.