Deo zbornika Učimo algoritme

Višedimenzionalni nizovi

Email Twitter LinkedIn Facebook Google

Pored jednodimenzionalnih nizova, koji imaju samo jedan indeks za indeksiranje elementa niza, programski jezici podržavaju i višedimenzionalne nizove.

Dvodimenzionalni nizovi

Među višedimenzionalnim nizovima, najčešći i najjednostavniji su dvodimenzionalni nizovi, koje često nazivamo matricama ili tabelama. U dvodimenzionalnom nizu prvi indeks određuje red u tabeli, a drugi kolonu u okviru tog reda. Na primer, programi koji rešavaju Sudoku ili ukrštene reči su primeri programa u kojima je pogodno koristiti dvodimenzionalne nizove. Takođe, radni list u programskom alatu Excel je dobar primer dvodimenzionalnog niza gde se ćelije indeksiraju pomoću slova koje određuje kolonu i broja koji određuje red.

Trodimenzionalni nizovi

Trodimenzionalni niz možemo zamisliti kao niz od više dvodimenzionalnih tabela, gde prvi indeks niza određuje koju od tabela posmatramo, drugi – koji red u tabeli posmatramo i treći indeks kolonu u okviru reda u kojoj se nalazi željeni element. Dobar primer za ovo je Excel koji u jednom dokumentu može da ima više radnih listova. U tom slučaju prvi indeks označava kom radnom listu pristupamo, zatim slovo određuje u kojoj koloni na tom listu se nalazi ćelija, a broj u kom redu.

Takođe, kao primer za trodimenzionalni niz može da posluži i kalendar u nekoj aplikaciji koja beleži prosečne temperature za svaki dan. U tom slučaju prvi indeks predstavlja godina, drugi mesec u okviru godine, a treći dan u godini.

type yearlyTemps = Array [0..2020, 1..12, 1..31] of real

Moguće je definisati i nizove sa četiri i više dimenzija, ali se takvi nizovi ne sreću toliko često u praksi.

Izvor: Nizovi, petlja.org